1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

VH FČST 2021

VH FČST 2021 proběhne opět metodou Per Rollam (přes e-mail). Jedním z bodů bude i volba na pozici prezidenta FČST a viceprezidenta FČST, kdy Liborovi Hurdálkovi (prezident) a Vlastimilovi Kuželovi (viceprezident) letos končí volební období. Dalším z bodů bude i sestavení kalendáře soutěží pro rok 2022.

Žádáme tímto vedoucí jednotlivých členských klubů, aby na adresu Libor Hurdálka do 21.11.2021 zaslali:

1) Jmenný návrh na obsazení funkce prezidenta FČST.

2) Jmenný návrh na obsazení funkce viceprezidenta FČST.

3) Žádost - návrh na pořádání soutěže (mistrovské nebo pohárové) v roce 2022 pod hlavičkou FČST.

4) Podněty pro řešení na VH FČST.

Obdržené náměty a návrhy budou zapracovány do materiálu pro VH k rozhodnutí.

Podklady do VH 2021 budou rozeslány na vedoucí klubu do konce listopadu 2021. Obsahem budou standardní body:

Revize a kontrola úkolů VH 2020, výsledky hospodaření FČST, členské příspěvky 2022, kalendář soutěží 2022, příspěvky pro pořadatele soutěží + ostatní podněty obdržené od vedoucích klubů.

Pokud mají členové FČST námět na řešení do VH v souladu s body 1-4 výše uvedenými, uplatní jej prostřednictvím vedoucího svého klubu.

Předem děkujeme všem za náměty a podklady pro VH FČST 2021

 

FČST pořádala

Logo s datem neprhledn male 2

Logo ME  male