1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Výsledky hospodaření FČST 2021

 

 V roce 2021 skončilo hospodaření FČST se ziskem 39.945 Kč. Potěšitelné je, že i přes nepříznivý vývoj s ohledem na situaci Covid jsme nehospodařili se ztrátou a i odhad vývoje s ohledem na snížení členských poplatků se ukázal dobrým. Struktura dosažení HV (hospodářského výsledku) je následující.

Příjmy: Dosáhly výše 102.313 Kč a jsou tvořeny hlavně členskými příspěvky klubů. Menší část (3.823 Kč) pak připadá na bankovní operace (vysvětlení níže). 

Náklady: Náklady FČST za rok 2021 činily celkem 62.368 Kč. Z toho 40 tis. Kč připadá na příspěvky na soutěže (MČR v BP Trutnov a MČR v MT Hošťálková), 13,6 tis. Kč připadá na nákup mezinárodních licencí (GPC, WRPF, IPO a GPA) a 9 tis. Kč bylo vynaloženo jako příspěvky rozhodčím na mistrovských soutěžích.

Celkový majetek: Majetek FČST činí 440.192 Kč a je tvořen penězi na účtu a v pokladně. Této výše majetku bylo dosaženo kumulací hospodářských výsledků v jednotlivých letech od roku vzniku FČST v roce 2011.

Bankovní operace: Bankovní operace je rozdíl mezi startovným vybraným a zaslaným na MS. Výše startovného v Kč byla stanovena podle kurzu platného při vypracování podkladů ke konci července. Platba pořadateli však probíhala ve druhé půlce září v EU a do této doby došlo k posílení koruny vůči EUR zhruba o 0,45 Kč. Rozdíl mezi odhadovaným a platným kurzem pak vytvořil uvedený příjem na bankovních operacích.

Hospodaření FČST v uvedené podobě bylo schváleno VH FČST 11/2021.

Výsledky hospodaření FČST 2021

 

 

FČST pořádala

Logo s datem neprhledn male 2

Logo ME  male