1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

VH FČST 2022: Návrh programu

Den před konáním našeho MČR v MT proběhne Valná hromada FČST. Zde jsou nutné podklady a návrh programu:

Datum konání: 4. listopadu 2022 (den před konáním MČR v MT)

Začátek: Bude upřesněn – předpoklad mezi 17:00 – 18:00

Místo: Vrchlabí – konání MČR v MT

 

------------------------------------------------------------------------------------

1) Kontrola účasti

2) Schválení programu VH

3) Revize zápisu minulé VH 12/2021 a kontrola plnění úkolů

4) Výsledky hospodaření FČST 2022.

5) Členské příspěvky na rok 2023

6) Powerlifting GP 2022

7) Kalendář soutěží FČST 2023

8) Příspěvky pro pořadatele FČST soutěží pod hlavičkou FČST v roce 2023

9) Nastavení standardního chodu federace

            a) Termíny podání žádostí o členství

            b) Účast na soutěžích mimo kalendář FČST

10) Podmínky nominace

11) Platby licencí na rok 2023

12) Informace z AGM na ME GP v Trutnově a MS GPC v Trnavě

13) Různé

Své návrhy na projednání bodů za Váš klub zašlete na adresu  L. Hurdálka do 24.10.2022

Sestavil: Hurdálek Libor, prezident FČST

Dne: 4.10.2022

FČST pořádala

Logo s datem neprhledn male 2

Logo ME  male