1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Informace z VH FČST 11/2023: Výsledky hospodaření 2023

Jedním z dalších bodů jednání VH FČST 11/2023 byly i výsledky hospodaření FČST za rok 2023. Zde pro Vás máme potěšující zprávu. Z pohledu hospodaření skončilo FČST za rok 2023 v zisku 48.561,- Kč. Oproti původnímu rozpočtu FČST z listopdu 2022 tak došlo ke zvýšení zisku a to z důvodu vyššího počtu členů a vyššího počtu klubů (352 členů a 31 klubů). Z tohoto důvodu bylo více vybráno na členských poplatcích.

Z pohledu celkového stavu financí FČST, má FČST k dispozici na účtu a v pokladně 494.683,- Kč. Struktura je zřejmá z přílohy.

S ohledem na skutečný celkový stav financí bylo na VH rozhodnuto, že členské poplatky na rok 2024 nebudou měněny a zůstanou zachovány ve výši z roku 2023. Pokud dojde k vyšším nákladům, bude zvýšení pokryto z celkových zdrojů FČST z minulých let. Toto byl však již další bod a zmíníme se o něm příště.

 

A nyní k detailu. Z pohledu konstrukce zisku dosáhly výnosy 204.000,- Kč a celkové náklady pak 155.439,- Kč. Výnosy (příjmy) byly vytvořeny pouze členskými poplatky FČST. Náklady sestávají z příspěvků na soutěže (130 tis.Kč), nákupů licencí (7,274 tis.Kč), platby rozhodčím na soutěžích (15,6 tis.Kč), platba za webhosting (2,42 tis.Kč). Poslední položkou nákladů jsou bankovní operace (0,145 tis.Kč), které prezentují rozdíly mezi startovným vybraným na zahraniční soutěže a skutečně zaplaceným. Zde platí členové FČST startovné přes FČST v Kč. Výše platby je odhadnuta podle kurzu EUR/Kč několik měsíců před skutečnou platbou startovného v EUR.

Děkuji všem členů za perfektní spolupráci, díky které jsme dosáhli výborných výsledků v hospodaření. Věřím, že ani rok 2024 by nemusel být pro FČST z hlediska financování dramatický.

 

FČST pořádala

Logo s datem neprhledn male 2

Logo ME  male