1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Rozhovor o mistrovstvích 2013

Bývalo zvykem po provedených závodech prezentovat report. Tentokrát se pokusíme tradici trochu změnit. Důvod je zcela prostý. Nelze v reportu vyjmenovat všechny soutěžící, organizátory, nakladače, rozhodčí, informatiky, sponzory, diváky, zdravotníky, speakry, doprovod, fotografy atd. atd. tak, aby byl tento rozhovor v mezích úměrného rozsahu. Všichni tito si zaslouží naše poděkování za dvě výborná mistrovství republiky. Věříme, že naše rozhodnutí pochopíte. Tentokrát uveřejňujeme rozhovor s prezidentem FČST Liborem Hurdálkem, proč tato dvě mistrovství, jaká je jejich budoucnost i o dalších věcech.

 

V roce 2012 bylo MČR v benči a trojboji společné. Letos jste mistrovství rozdělili na dvě samostatná. Co vás k tomu vedlo?

Celou situaci jsme řešili na Valné hromadě v listopadu 2012. Loňský rok pro nás byl zahajovací z pohledu činnosti a měli jsme spoustu jiné práce související s rozjetím federace. Bylo nutno šetřit čas a energii a proto loni byla mistrovství sloučena do jednoho. Letos byla situace jiná. Bylo tady více faktorů, které hovořily pro rozdělení. Prvním faktorem bylo, že federace se částečně stabilizovala a již mohla zahájit standardní činnost s rozvojem nabídky soutěží. Druhý faktor byl očekávaný růst základny a zájemců o soutěž. Další je i rozšíření kalendáře soutěží, atraktivita soutěží, vliv na organizaci soutěže atd. atd. Na VH jsme tuto variantu upřednostnili a budoucí vývoj ukázal, že jsme měli šťastnou ruku, protože nakonec se účastnilo více závodníků, než jsme očekávali.

Proč padla volba uspořádání MČR v benči na Trutnov?

Pořádající trutnovský klub vstoupil ke konci roku 2012 pod místní Tělovýchovnou jednotu Lokomotiva Trutnov. A protože je Trutnov i vážným kandidátem na uspořádání ME GPC v roce 2014, předpokládá se, že spolupráce Lokomotivy a trutnovského klubu se uplatní především i na ME. V tomto případě bylo vlastně pořádání MČR v Trutnově z pohledu administrativy a organizace malou přípravou na ME 2014. Průběh ukázal, že to rovněž byla dobrá volba, protože pro ME jsme spoustu věcí a činností odladili. Jde o činnosti, které závodník nevidí, ale přesto se v konečné podobě organizace dotknou. Možná se budu opakovat, ale opět jsme měli šťastnou ruku.

A proč pro MČSR v trojboji padl návrh pro Podivín?

Není dobré neustále opakovat mistrovství v jedné lokalitě. Činnost a propagaci je nutno dislokovat na celé území republiky. No a pro Podivín hovořilo více věcí. Je to na druhé straně republiky než poslední MČR v Trutnově. Powerlifting je v této oblasti velice rozšířen. Podívejte se třeba na mapu klubů. Vedoucí místního klubu Vláďa Svoboda má bohaté zkušenosti s pořádáním soutěží, má dostatečné zázemí z pohledu vybavení i dobrovolníků. Myslím, že jsme opět zvolili dobře.

Jak se zrodila myšlenka společného MČSR?

O pořádání MČR v Podivíně bylo rozhodnuto již na VH v roce 2012. Počátkem roku jsem se začal zabývat myšlenkou společného mistrovství ČR a SR. Jenda Matěj (prezident
SAST) mě však předešel a společné uspořádání nabídl. Během krátké doby bylo po poradě s pořadatelem v Podivíně rozhodnuto. Pravda je, že se vše začalo připravovat až koncem ledna, ale nebylo nač čekat, odkládat to o rok a ztrácet čas. Prostě jsme do toho šli s tím, že nastavíme úvodní projekt a uvidíme co dále. Můžu vám však říci, že to sice bylo hektické a náročné z pohledu toho co se muselo řešit a kolik bylo času, ale v konečném důsledku to podle mého názoru stálo za to.

Co jste od společného mistrovství očekávali?

Od začátku preferujeme setkávání závodníků. Má to pozitivní vliv na powerlifting v mnoha směrech. Určitě roste atraktivita soutěže. Je více závodníků a i velká koncentrace dobrých výkonů. Je co "okouknout" jak v rozcvičovně tak na podiu. Zvyšuje se prestiž obou federací a tím i GPC. Prohlubuje se spolupráce. Navíc Slovensko má vynikající závodníky a společné závody mohou jen prospět. Pokud se na to dívám zpětně, tak je to vlastně jen vyústěním vývoje posledních let. Rozvoj GPC na Slovensku i u nás a ve střední Evropě vůbec je velký. Na mezinárodních soutěžích obě federace i jejich závodníci úzce spolupracují a i v osobní rovině existuje mezi oběma stranami hodně přátelských vazeb. Takže proč ne společné mistrovství. A pokud to shrnu, co jsme očekávali? Spíš bych to specifikoval jinak, „doufali" jsme ve spokojenost všech soutěžících. Možná budu i trochu sobecký, ale pro nás to byla i trochu příprava na ME. „Ošahali" jsme si velký počet závodníků, provedli jsme i zatěžkávací zkoušku pořadatelů a došlo i na krizové situace. Mělo by nám to pomoci i v tomto pohledu.

Neodpustím si zde malý dovětek. Pokud vezmu, že na soutěži bylo kolem 120 soutěžících a připočtu-li k nim čisté benčaře z ČR i SR, docházím někde k číslu kolem 150 soutěžících z našich dvou států. Není to perfektní základ pro ME 2014?

Jak vidíte obě MČR s postupem času?

Obě mistrovství byla v mnoha směrech podobná a v něčem i odlišná. V každém případě však lze konstatovat, že byla vydařená o obě šla i nad naše očekávání. Na obou byla zaznamenána veliká účast. Organizačně se vše zvládalo, vyhlašování odsýpalo, padaly dobré výkony. Je jasné, že Trutnov byl klidnější. Zde byla jen jedna disciplína a tím pádem i více času. Pořadatelé obou mistrovství si tak zaslouží naše poděkování i respekt. Jen ten, kdo ví, co vše to obnáší, to dovede ocenit. Obrovský posun nastal v informatice. Luděk Kalenský spoustu věcí dotáhl ještě dále a spolupráce s Tomášem Polesem rovněž povýšila konečný efekt hodně nahoru.

Potěšující je i zjištění o úrovni soutěžících. Mám zde na mysli nejen výkony, ale i způsob chování na závodech. Drtivá většina závodníků má obrovské zkušenosti. Ví, co mají dělat a vše běží bez problémů i díky nim. Pokud to vše skloubím, dostává soutěž rytmus a začíná dýchat. To vše potřebují všichni aktéři a výsledkem je pohodová a přátelská atmosféra.

Možná bude vhodné zde i zmínit obrovskou sledovanost živých přenosů z obou mistrovství. Je vidět, že o ně byl skutečně zájem, což nás velice těší, ale i zavazuje do budoucna.

Jaký je plán se společným MČSR?

Jaký je plán? Nemá cenu něco zastírat. Již při první dohodě o společném mistrovství bylo řečeno, že jde o zkoušku a pokud to bude prospěšné pro závodníky, budeme v nastaveném trendu pokračovat. Takže nyní vše vyhodnotíme a dohodneme se (FČST i SAST) co příště. Můj osobní názor však je, že by se mělo ve společném MČSR pokračovat, tentokrát by to však zřejmě bylo u přátel na Slovensku. Samozřejmě, provedeme analýzu. Něco se pokusíme změnit, něco zachováme. Již dnes jsme se bavili, že se může stát, že dojde k dalšímu růstu počtu závodníků a tak třeba budeme zahajovat už v pátek odpoledne alespoň 2 skupinami, abychom vytvořili časový prostor pro sobotu. Vlastně jsme to chtěli udělat již letos. Jenže sály prostě nebyly volné a ani posun na jiný termín nebyl možný. Toto je malý renons, který však vyplynul z trochu pozdní dohody.

Co čeká federaci v nejbližším období?

Celý zbytek roku je dosti nabytý. Koncem května je to ME GPC v Srbsku. V červnu zahajujeme Powerlifting GP 2013, která čítá 7 soutěží. Celý seriál bude pokračovat až do prosince tohoto roku, kdy bude vyhodnocen na poslední soutěži. Dále pak nás v září čeká MS GPC, které je v Maďarsku. Je to dostupné a pořadatel dává záruku dobré úrovně. Naši členové si určitě vyberou i další soutěže a to nejen v republice ale i v zahraničí. Z pohledu organizačního začneme již na podzim s přípravami na ME GPC 2014. Bude se připravovat i rok 2014 – MČR případně i pokračování GP. Je toho dost, ale s takovouto základnou, kterou dnes máme, to vše zvládneme.

Chcete něco dodat na závěr?

Předevěím bych chtěl poděkovat všem, kteří pro nás připravili výše rozváděná mistrovství. Dále bych chtěl pogratulovat závodníkům k perfektním výkonům a rovněž jim poděkovat. Bez nich by soutěž nebyla.

A jen stručnou poznámku na závěr. Stále říkám: "Překvapit dovede každý, ale opakovat výsledky i nadále po dobu několika let dovede jen profesionál."  Takže buďme v  hodnocení mistrovství při zemi a věřme, že se nám je podaří zopakovat a třeba i posunout dále. Máme pro to perfektní tým složený z celé naší federace i přátel v zahraničí. Vše je v našich rukách.

Děkuji za rozhovor

MH

 

 

 

 

 

FČST pořádala

Logo s datem neprhledn male 2

Logo ME  male