1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Koncepce rozvoje FČST

Výbor FČST předkládá Koncepci rozvoje FČST. Materiál byl uložen do Dokumentů oddíl "Ostatní". Čtěte: Strategické aktivity FČST. 

FČST od svého založení v roce 2011 prochází dynamickým vývojem. Začala zcela od nuly a během krátké doby se prosadila do centra dění v powerliftingu nejen v ČR, ale i v zahraničí. Tento úspěch není náhodný a je založen na poctivé práci a dřině každého člena.

Možná by se někomu mohlo zdát, že jednotlivé kroky, které byly doposud učiněny, jsou náhodné a s omezenou časovou kapacitou působení. O tom, že tomu tak není vypovídá dokument Strategie aktivit FČST. Z dokumentu je zřejmé, že všechny doposud učiněné kroky a i kroky budoucí jsou řízeny a odvozeny od jasně stanovené koncepce rozvoje FČST. Jednotlivé střípky akcí a rozhodnutí se tak začínají skládat do jasného a předem stanoveného rozvoje FČST. Vše podstatné o FČST a to i činnostech v následujících letech lze i vyčíst z uvedeného dokumentu.

 

 

FČST pořádala

Logo s datem neprhledn male 2

Logo ME  male