1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

VH FČST - 22.11.2014

 Dne 22.11.2014 proběhne v Podivíně Valná hromada FČST. Zahájení porady bude po ukončení MČR v mrtvém tahu. VH se může účastnit více zástupců za klub než 1. (více hlav víc ví), max. však 3 (kvůli místu). Na VH chceme i projednat úpravu stanov, aby byly v souladu s novým OZ. Hlasování a VH proběhne v souladu s vnitřními dokumenty a stanovami FČST.

Program VH FČST dne 22.11.2014:

 

 1. Přivítání a evidence účastníků a zahájení VH FČST (Hurdálek Libor)
 2. Program VH (Hurdálek Libor)
 3. Změna stanov (Výbor)
 4. Volby členů výboru - Doplnění výboru o 2 členy (Výbor)
 5. Volba členů kontrolní komise - (Výbor)
 6. Členské poplatky 2015 (Výbor) 
 7. MČR v roce 2015 - Trojboj, Benč, Mrtvý tah (lokalita, pořadatel)
 8. Karpatský pohár 2015 – bude v ČR – Lokalita?
 9. Pohárové soutěže 2015 – plán,  bude GP?
 10. Uzavření ME GPC v Trutnově (Hurdálek Libor)
 11. Informace z AGM na MS 2014 (Hurdálek Libor)
 12. Prohlášení výboru k dalšímu směrování FČST (výbor)
 13. Zpráva o hospodaření (Hurdálek Libor)
 14. Různé
 •   Registrační karty členů FČST a rozhodčích (Kalenský Tomáš)
 •   Spolupráce s Ronnie (Kalenský Tomáš)
 •   Extraliga družstev FČST (Kalenský Tomáš)
 •   Zpoplatnění rozhodcovské licence (Kalenský Tomáš)
 •   Zavedení reprezentačních trenérů (Kalenský Tomáš)
 •   Změny v hodnocení GP (Kalenský Tomáš)
 •   Úprava výkonnostních tříd FČST (Kalenský Tomáš)
 •   Termíny uzávěrek na soutěže, pozdní přihlášky, černí závodníci (Hurdálek Libor)
 •   Sloučení kategorií (Navara Aleš) 
 •   Členové a FČST (Jan Vojtěchovský)
 •   Powerliftingová turistika (Hurdálek Libor)
 •   Hudba na závodech (Hurdálek Martin)
 •   Startovné pro nečleny (Hurdálek Libor)
 •   Sponzoři na soutěžích (Hurdálek Libor)

Případné doplnění programu je možné a lze jej provést při VH v bodu 2, kdy se bude schvalovat program VH.

Za Výbor FČST Hurdálek Libor, dne 2.11.2014

 

FČST pořádala

Logo s datem neprhledn male 2

Logo ME male