1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Prohlášení výboru FČST z 22.11.2014

V letošním roce zaznamenal výbor FČST několik dotazů ohledně našeho zasahování do chodu cizích federaci i o možnostech slučování. S ohledem na tyto dotazy a případné další možné dezinterpretace kolem naší činnosti a dalšího směrování se výbor FČST rozhodl vydat toto prohlášení.

 

Prohlášení výboru  FČST k dalšímu směrování FČST ze dne 22.11.2014

 V průběhu letošního roku dochází, jak se zdá, ke změně pozice a činnosti FČST. Do naší federace vstupuje stále více zájemců a na naše soutěže se hlásí řada závodníků, kteří nejsou našimi členy.

Vedení FČST konstatuje, že tuto situaci vítá a jednoznačně podporuje. Každý rozvoj a změna jsou však nositeli nejen různých změn, které je nutno realizovat, ale i „přání veřejnosti“, prezentovaných formou zaručených informací, sdílených z „ouška do ouška“.

Aby výbor FČST vyvrátil některé „šuškandy“ a předešel tak možným nedorozuměním a dezinformacím, tak běžným v naší činnosti, a jasně prezentoval svůj postoj a vizi k dalšímu směrování FČST, vydává toto veřejné prohlášení.

  1. Každý klub, či jedinec, který má zájem stát se členy FČST, je vítán.
  2. Nikomu z našich členů ani nadále nebudeme zakazovat účastnit se jakýchkoliv soutěží pořádaných mimo FČST a zároveň nikomu neupíráme právo být zároveň členy jiných spolků či sdružení.
  3. Pokud má kdokoliv zájem účastnit se závodů pořádaných FČST, je rovněž vítán, i když nebude členem FČST. Vyjímku tvoří mezinárodní soutěže, kde je vyžadováno členství v GPC (FČST).

FČST vznikla v roce 2011 z popudu několika nadšenců, kteří již nadále nechtěli tolerovat a uplatňovat praktiky prosazované v ČAST. V tomto duchu také bylo nastaveno další směrování a vnitřní pravidla naší federace. Cílem pak nebylo (a ani dnes není) vybudovat největší, nejsilnější a nejdokonalejší útvar na celé Zeměkouli. Cíl je velice prostý a každému, kdo má rád powerlifting, srozumitelný: vytvořit skupinu lidí, kteří mají společný zájem, rádi se setkávají, dodržují stanovená pravidla a projevují úctu jak ostatním členům naší federace, tak i sportovcům mimo FČST.

S příchodem řady nových členů i závodníků, a to i z řad ČAST, výbor sledoval změny a nové přístupy a rozhodl se nechat prozatím veškerému dění volný průběh s pouhými mírnými korekcemi a zásahy, s cílem zamezit zavlečení prvků a praktik, kvůli kterým jsme odešli z ČAST. Celý proces jsme vnímali a vnímáme jako postupné sbližování dnes již odlišných kultur.

V současné době, kdy již rozmach nevhodného, novými členy zavlečeného jednání na soutěžích i mimo ně překročil únosné hranice a vyústil dokonce i v ničení soukromého majetku, se výbor rozhodl vydat jednoznačné prohlášení k následujícím dezinformacím, které kolují mezi závodníky obou stran:

            a) Vnímání postavení ČAST

ČAST je samostatný na FČST nezávislý právní útvar se svými vnitřními pravidly. FČST  nemůže a rozhodně ani nechce do těchto pravidel zasahovat či je jakkoliv měnit. Veškerá rozhodnutí jsou plně v kompetencích a pravomocech členů ČAST.

            b) Účast na závodech a členství v FČST.

V souladu s body 1 a 3 výše je vítán každý zájemce o členství či o účast na závodech pořádaných FČST. Přístup na závody FČST a do řad FČST však nemají pánové Daniel Dvořák a Jaromír Kratochvíl a jejich ideologičtí partneři, kteří jsou rovněž nositeli praktik, před kterými jsme odešli z ČAST.

c)   Možnost sjednocení ČAST (nebo nástupnické organizace) a FČST.

Sjednocení organizací není na pořadu dne, a to minimálně do doby dokud budou ČAST (případně nástupnické organizace) ovládat a řídit výše uvedení lidé. FČST se tedy touto variantou nezaobírá a z výše uvedených důvodů ani nehledá možná řešení.

d)   Společné závody ČAST (nebo nástupnické organizace) a FČST.

FČST se nebrání společným závodům ani koordinovanému řízení, avšak stejně jako u bodů „b“ i „c“, dokud se budou na řízení ČAST (nebo nástupnické organizace) podílet výše uvedené osoby, nenacházíme a ani nechceme hledat vhodné řešení.

Cílem, těchto opatření není snaha brzdit rozvoj liftu a aktivity závodníků ve FČST nebo vymezení se proti sportovcům jiných organizací, ale především snaha zamezit zavlečení a pronikání nám nepřijatelných praktik do řízení a chodu FČST, abychom za pár let opět nestáli před stejným problémem, jako při našem odchodu z ČAST.

NECHCEME, aby se do činnosti a na závody  FČST importovaly praktiky, které nám budou kazit náladu, vnášet nedůvěru a zášť, ničit majetek a možná i zdraví, dělit kolektiv, brát chuť do práce a rozvoje powerliftingu.

CHCEME se od těchto zákeřných praktik jednoznačně distancovat a i nadále udržet směr a charakter naší federace, jak jsme je původně nastavili a postupně společně s Vámi všemi vybudovali.

Některé „kulturní anomálie“ u nás nejsou a nebudou vítány a tolerovány.

Výbor FČST:

Ing. Libor Hurdálek

Jan Vojtěchovský

Bc. Radovan Kaděra

Ing. Josef Makovský Ph.D

Vedoucí klubů spolupracující na sestavení prohlášení:

Aleš Navara

Martin Hurdálek

 

FČST pořádala

Logo s datem neprhledn male 2

Logo ME  male