1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

VH 2015 - Podpora pro pořadatele soutěží a členské příspěvky 2016

Na valné hromadě FČST 2015 se projednávala i finanční podpora pro pořadatele soutěží a členské příspěvky FČST pro rok 2016.

Podpora pro pořadatele soutěží pod  hlavičkou FČST

Na základě předloženého rozpočtu pro rok 2016 byla předložena a následně odsouhlasena finanční podpora pro pořadatele soutěží v roce 2016:

 

 

  • Finanční příspěvek pro pořadatele MČSR v silovém trojboji se zvyšuje na 12.000 Kč
  • Finanční příspěvek pro pořadatele MČSR v bench pressu a MČR v Mrtvém tahu se zvyšuje na 7.000 Kč
  • Dále zůstává zachováno, že na každou MČR - MČSR pořádané pod FČST dosazuje a financuje rozhodčí FČST
  • Finanční příspěvek FČST se rozšiřuje i pro pořadatele každé pohárové soutěže pořádané pod hlavičkou FČST a to na 3.000 Kč pro každého pořadatele - pohárovou sotěž.
  • Nefinanční příspěvky a pomoc pro pořadatele všech soutěží pod hlavičkou FČST zůstávají zachovány tak, jak byly nastaveny v roce 2015. To je: Poskytnutí Know How, pomoc s vybavením, propagace, administrativní pomoc a zázemí.

Předložený nárh zvýšení podpory byl schválen jednohlasně na VH

Dále se VH zabývala vyhodnocením mistrovských soutěží za rok 2015 a s ohledem na příznivý vývoj hospodaření a dostatečnou finanční rezervu předložil Libor Hurdálek návrh, aby veškeré finanční obnosy vybrané na zvýšeném startovném pro nečleny FČST byly ponechány pořadatelům našich jmenovaných soutěží. Návrh byl jednohlasně schválen.

VH chápe tento krok jako ocenění všem pořadatelům soutěží a ocenění za jejich usilí vložené do kvality jimi pořádaných soutěží, které alespoň trochu umaže jejich nemalé výdaje s pořádaním soutěží. Zároveň však zůstávají zachovány zvýšené startovní poplatky pro nečleny pro rok 2016 s tím, že 100 Kč za každého startujícího nečlena bude v roce 2016 vloženo do "pokladny" FČST.

Informace pod čarou pro členy: Ze zprávy "držitele financí FČST" je zřejmé, že FČST na tom je dobře a nemusíte se bát nedostatku prostředků na uvedené věci. Z pohledu rozpočtu pak rovněž. Rozpočet byl sestaven vyrovnaně a na bázi spíše pesimistické prognózy vývoke. (Jinak řečeno, počítalo se s určitými "válečnými" ztrátami)

Členské poplatky FČST pro rok 2016

Na základě předložených návrhů byly odsouhlaseny másledující členské poplatky FČST pro rok 2016

  • Členský poplatek za klub zůstává zachován ve výši 600 Kč za klub a rok
  • Členský poplatek na každého člena se zvyšuje z 200 Kč (roky 2011 - 2015) na 250 Kč. Uvedené zvýšení bude využito na podporu soutěží (viz. výše) a dále pak na rozvoj FČST v souladu snávrhem předloženým na VH.

Kdy a jak platit členské polatky pro rok 2016 se zájemci dozví v průběhu následujícího týdne z našeho webu a facebooku.

 

FČST pořádala

Logo s datem neprhledn male 2

Logo ME  male