1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

MČSR v BP 2016 - Propozice a dokumenty

Pomalu se blíží první soutěže roku 2016. V odkazech níže Vám přinášíme první dokumenty pro MČSR v Benchpressu, které proběhne 30. dubna v Semilech. Nalaďte formu a koncem dubna se tešíme na setkání. Pro přístupy na dokumety klikni na příslušné podbarvené texty. Propozice  MČSR v BP, Excelová skupinová přihláška, Online přihláška, Startovní listina.   Zde si tedy můžete dokumety otevřít i stáhnout.

Základní pravidla pro MČSR v BP 2016:

  • Soutěž bude společná pro ČR a SR. 
  • Ze SR se mistrovství účastní závodníci z SAST (GPC Slovenska) a AWPC Slovakia (WUAP Slovenska).
  • MČSR je otevřené pro ČR a soutěže se mohou účastnit i nečlenové FČST.
  • Ze SR se soutěže mohou účastnit členové SAST a AWPC Slovakia. Pro nečleny těchto federací není účast zájemců ze SR možná.
  • Pro přihlášení tedy můžete použít skupinovou excelovou přihlášku nebo Online přihlášku.
  • Pro soutěžící z SAST a AWPC Slovakia je možno se přihlásit skupinovou přihláškou. Prezident příslušné federace tímto zajišťuje, že přihlášení jsou členy jejich federací, nebo že jejich start na soutěži není v rozporu s jejich pravidly a zájmy.
  • Prosím dodržujte termíny uvedené v propozicích. Šetříte tím finanční prostředky pořadatele a především své. Rovněž šetříte svůj čas i nervy a to i na straně pořadatele. 

Jsme rádi, že po několikaleté úspěšné spolupráci GPC z ČR a SR na MČSR v silovém trojboji, se spolupráce rozšiřuje i na benchpress a věříme, že toto rozšíření povede k nárůstu kvality mistrovských soutěží stejně jako u silového trojboje. Od roku 2016 se navíc do spolupráce v obou mistrovstvích pro silový trojboj i benchpress zapojuje slovenský zástupce WUAP (SAST Slovakia). Těšíme se na společná mistrovství a na setkání s Vámi všemi, přátelé.

FČST pořádala

Logo s datem neprhledn male 2

Logo ME  male