1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

VH FČST 2017: Koncepce dalšího směřování FČST

Na VH 10.11.2017 se projednávala i koncepce dalšího směřování FČST.

Dnešní stav členské základny FČST je 437 členů a 34 klubů. Na konci roku 2016 to bylo 291 členů a 23 klubů. Takže obrovský nárůst. A otázka zní: „Můžeme být spokojeni?“ Co myslíte?

No, jak kdo. Vše záleží na prioritách.

Již od svého založení FČST prohlašuje, že naším cílem není vybudovat největší a nejsilnější „útvar“, ale vytvořit skupinu lidí, kteří mají společný zájem, rádi se setkávají , mají rádi powerlifting, vědí, kam patří a váží si, že jsou členy federace.

A jaký je stav? Objevuje se spousta závodníků, kteří závodí a nevědí, kam patří. Jezdí křížem krážem po všech soutěžích. Pletou si pak pravidla. Členové se na našich soutěžích hlásí pod klubem, který vůbec není v FČST. Žádají potvrzení na soutěže, které nejsou naše a nebo se na tyto soutěže dožadují příspěvků z klubů a propagace výsledků. Další pak přímo vyhledávají jiné než naše soutěže. Někteří pro úsporu 50 km jízdy. Jiní pro menší startovní pole, pro některé možná nejsme atraktivní, další i z jiných důvodů. Pochopitelně, tyto trendy se objevovaly již dříve, ale tento rok toho bylo daleko více než v minulých letech. Samozřejmě každý má právo, jezdit si kam chce a závodit kde chce. Proto taky nikomu nic nevytýkáme. Do budoucna však máme dvě možnosti. Buďto nechat současný stav jak je a tím jej podporovat. To pak nemusíme mít federaci a stačí jen dělat závody jako jinde. A nebo analyzovat příčiny současného stavu a pokusit se udělat z powerliftingu opět sport a neprohlubovat současný chaos.

Po diskuzi se Valná hromada rozhodla pro druhou variantu s cílem řešit současný stav. Navržených bodů k řešení je hned několik:

 1. Atraktivita soutěží
 2. Podpora pro pořadatele soutěží
 3. Jednotný vizuální styl FČST
 4. Mezinárodní spolupráce
 5. Podmínky členství v FČST

Pro body 1 – 4 byla navrženo několik nových řešení (myslíme si, že zajímavých a atraktivních) a budete o nich informováni následně. Zatím jen stručně: Pořádání soutěží na různých místech, pořádání více kluby, rozložení do lokalit ČR, vybavení soutěží, podpora soutěží materiálová i finanční, organizace soutěžé, grafika soutěží, medaile, nové soutěže do kalendáře atd.

Pro bod 5 bylo jednohlasně přijato následující znění:

FČST nabízí řadu zajímavých a atraktivních soutěží vyrovnaně po celý rok a členové by měli upřednostňovat soutěže uvedené v našem kalendáři a našem webu a FB. Nicméně FČST nebude ani nadále svým závodníkům zakazovat účast na soutěžích mimo FČST, ale nemůže tolerovat upřednostňování „cizích“ soutěží na úkor našich. Z toho důvodu odsouhlasila následující body

 1. Podmínky členství v FČST:
 2. Členové FČST mohou soutěžit i na soutěžích mimo kalendář naší federace. 
 3. Účast na pohárových soutěžích (pořádaných kýmkoliv) je neomezená.
 4. Účast na mistrovstvích republiky, národních pohárech či jejich náhradách mimo federaci je možná, pokud se člen zúčastnil našeho MČR v daném roce.
 5. Účast na mezinárodních pohárech mimo naší federaci je možná, pokud se člen zúčastnil našeho ME nebo MS v daném roce.
 6. Účast na ME mimo naší federaci je možná, pokud se člen zúčastnil našeho ME v daném roce. Účast na MS mimo naší federaci je možná, pokud se člen zúčastnil našeho MS v daném roce.
 7. Soutěžemi naší federace se rozumí soutěže pořádané pod hlavičkou FČST a nebo soutěže pořádané ve federacích, u kterých je FČST držitelem licence, nebo s nimiž spolupracuje.
 8. Současný stav je, že je FČST držitelem licencí GPC, GPA a IPO a spolupracuje s WRPF.

Každý se samozřejmě rozhodne samostatně podle toho, co mu nejvíce vyhovuje. Je pochopitelné, že někteří za těchto podmínek již nebudou mít zájem být členy FČST a my to budeme respektovat a popřejeme jim hodně štěstí. Pokud však někdo ze členů nebude respektovat výše uvedené, budeme nuceni se s ním rozloučit.

A pro doplnění. Určitě bude přednesen dotaz: „Co když pojedu nejdříve mimo na ME a na naše potom nebudu moci (třeba pro zranění“)?“ I toto VH řešila a to se závěrem: Je to riziko závodníka a závodník s tím musí při rozhodování počítat. Platí potom výše uvedené.

Za Výbor FČST sepsal: Hurdálek Libor

FČST pořádala

Logo s datem neprhledn male 2

Logo ME male