1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Výsledky hospodaření 2017: Jsme v zisku!

 Za rok 2017 skončilo hospodaření FČST v zisku 51.234 Kč a CF představuje 200.697 Kč v majetku federace. Do černých čísel jsme do dostali díky příjmům, které výrazně převyšovaly náklady. Příjmy byly prezentovány členskými příspěvky, které za rok 2017 činily 127.150 Kč. Jiné druhy příjmů nebyly za rok 2017 zaznamenány. Náklady celkem za rok 2017 pak činily 75.916 Kč.

Veškeré náklady souvisí s chodem a činností FČST.  Největší podíl nákladů a to rovných 40.000 kč tvořily příspěvky na pořádání soutěží (Příbram, Vsetín, Volyně, Extrifit, Varnsdorf). Druhou významnou položkou pak jsou poplatky za rozhodčí a delegáty a to ve výši 26.200 Kč. Pokud chceme, aby bylo možné uznávat na našich soutěžích evropské a světové rekordy, je nutná přítomnost mezinárodních zahraničních rozhodčích a delegáta GPC a je nutno abychom pro ně uhradili noclehy, cestu i věnovaný čas. Zbytek nákladů je pak rozdělen na drobné položky, jako je nákup licencí, provoz a nájem webu, občerstvení (na VH), poháry na PWL GP a bankovní poplatky za vedení účtu a operace na něm.

Z přehledu nákladů je zřejmé, že podstaná část (rovných 87 %) je věnována na zajištění soutěží. Tato částka je účelně vynaložená, protože pomáhá pořadatelům jednotlivých závodů při zvýšení kvality soutěží a pro závodníky vytváří podmínky pro zápisy do evidence nadnárodních rekordů. Zbývajícíh 13 % nákladů je pak vynaloženo v souvislosti se základním chodem a činností naší federace.

Z pohledu celkových zdrojů, lze konstatovat, že stav finančních zdrojů FČST k 31.12.2017 představoval 200.697 Kč. Tato hodnota je pak tvořena výsledky hospodaření jednotlivých let od roku 2012 a příspěvky pořadatele ME a MS GPC v Trutnově.Tvorba CF je pak zřejmá z přiloženého souboru.

Jak je vidět rok 2017 pro nás po stránce hospodaření skončil velice úspěšně a o nákladech lze konstatovat, že byly vynaloženy v souladu s filozofií a plány naší federace.

Děkuji Všem našim členům, sponzorům a fandům, kteří určitě mají na úspěšném výsledku roku 2017 svůj veliký podíl.

Příště se podíváme na rozpočet FČST na rok 2018

Sestavil: Hurdálek Libor (Prezident FČST)

FČST pořádala

Logo s datem neprhledn male 2

Logo ME  male