1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

VH FČST 11/2018

Dne 10.11.2018 proběhne v Trutnově řádná Valná hromada FČST 2018. Předsedové členských klubů mohou zasílat náměty do programu VH na adresu Libor Hurdálka. Návrh programu a infomace jsou následující.

Program VH FČST dne 10.11.2018:

 

 1.  Přivítání účastníků a zahájení VH FČST (Hurdálek Libor)
 2. Verifikace a schválení programu VH (Hurdálek Libor)
 3. Revize zápisu a úkoly z VH 11/2018 (Hurdálek Libor)
 4. Koncepce dalšího směřování FČST (Výbor + vedoucí klubů)
 5. Volba a změny v kontrolní komisi (Výbor)
 6. Členství v FČST od roku 2019 (Hurdálek Libor)
 7. Členské poplatky FČST pro rok 2019 (Výbor)
 8. Rozvoj mezinárodní spolupráce (Výbor)
 9. Kalendář soutěží na rok 2019 (Výbor)
 10. Příspěvky pro pořadatele soutěží (Výbor)
 11. Informace z AGM na MS 2018 (Hurdálek Libor)
 12. Zpráva o hospodaření za rok 2018 (Hurdálek Libor)
 13. Rozpočet FČST na rok 2019
 14. Různé

                Sloučení váhových a věkových kategorií (Bruno Valter)

Zahájení VH:             30 minut po ukončení soutěže v BP (předpoklad 18:45)

Místo konání VH:       MěÚ Trutnov, Slovanské Náměstí 165, 541 01 Trutnov (místo konání MČR v BP a MT)

FČST pořádala

Logo s datem neprhledn male 2

Logo ME male